مراحل ایجاد حرکات ثانویه در لکنت 

وقتی لکنت شروع می شود، ممکن است در عرض چند ماه از بین برود یا به تدریج بدتر شود. هنگامی که بدتر می شود، واکنش های یادگیری شده ممکن است عامل مهمی در شدت آن باشد. همکلاسی های مدرسه یا بزرگسالان بی تفکر ممکن است باعث شود کودک به خودآگاهی شدید درباره لکنت خود برسد. کودک به سرعت یاد خواهد گرفت که با فشار زیاد، می تواند روی یک کلمه که گیر کرده است، جلو برود. او ممکن است متوجه شود که با یک چشمک یا یک “اوم” سریع قبل…

Read More

آیا در همه فرهنگ‌ها لکنت وجود دارد؟

لکنت در همه مناطق جهان و در همه فرهنگ‌ها و نژادها یافت می‌شود. این بی‌تفاوت به شغل، هوش، و درآمد نیست؛ این هر دو جنسیت و افراد همه سنین را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از کودکان تا سالمندان. این یک اختلال  قدیمی است و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در فرهنگ‌های چینی، مصری و مزوپتامیایی بیش از 40 قرن قبل حضور داشته است. گفته می‌شود که موسی لکنت داشته است (گارفینکل، 1995) و از ترفندی که برای بسیاری از ما که لکنت داریم معمول است – استفاده کرده و…

Read More