مراکز گفتار درمانی اردبیل:الهام صبوری

مراکز گفتار درمانی اردبیل:الهام صبوری

آدرس محل فعالیت

میدان شریعتی،خیابان آیت الله خامنه ای(به طرف پل هفت چشمه)،کوچه شهید اسماعیل فتحی،ساختمان 37

تلفن ثابت : 33235109

گفتار درمانی بزرگسالان

کلینیک گفتار درمانی

رشته گفتار درمانی چیست

گفتار درمانی بزرگسالان چیست

گفتار درمانی کودک 2 ساله

slpnews.ir

autismonline.ir

 

Related posts