مراکز گفتاردرمانی اراک :عبدالرضا یاوری

مراکز گفتاردرمانی اراک :عبدالرضا یاوری

منطقه یا ناحیه1: آدرس محل فعالیت

خیابان مصطفی خمینی، روبروی آتش نشانی، کوی گلزار 4، ساختمان زاگرس      تلفن ثابت: 08633665014

 

گفتار درمانی بزرگسالان

کلینیک گفتار درمانی

رشته گفتار درمانی چیست

گفتار درمانی بزرگسالان چیست

گفتار درمانی کودک 2 ساله

بازی های گفتار درمانی

دانلود آموزش گفتار درمانی

گفتار درمانی کودک 4 ساله

slpnews.ir

autismonline.ir

Related posts