مراکز واکسیناسیون در قم کجاست؟ – سیستم آموزش آنلاین گروه آموزشی گفتار توان گستر


بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظهر امروز با حضور در مراکز واکسیناسیون استان قم، روند واکسیناسیون در این استان را مطلوب و قابل تقدیر دانستند.

Source linkSource link

Related posts

Leave a Comment