لیست مراکز کاردرمانی در کرج: چرا باید برای نوزادم کتاب بخوانم؟

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: چرا باید برای نوزادم کتاب بخوانم؟

از دو ماهگی کتاب ها را بلند برای نوزادتان بخوانید تا او را بیشتر تحت تاثیر قراردهید. از مزایای بلند خواندن کتاب میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

🔹ارتباط برقرارکردن را به کودک می آموزید.
🔹اشکال، اعداد، حروف و رنگ ها را به روشی جالب برایش تبیین میکنید
🔹به شکل گیری مهارت های شنیداری، حافظه و واژگان او کمک میکنید
🔹به نوزادتان در مورد جهان اطرافشان، اطلاعاتی را انتقال میدهید.

Related posts