لیست مراکز کاردرمانی در کرج: پیشگیری دعوا بین کودکان

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: پیشگیری دعوا بین کودکان

تنبیه‌ را کاهش دهید

شاید برای شما تعجب‌انگیز باشد، ولی قدم بعدی ما برای رهایی یافتن از مشاجره و دعوا، این است که شما از مجازات و تنبیهی که اعمال می‌کنید، بکاهید. هر چه مقررات خانه شما سخت‌تر باشد، برنامه جدید کمتر می‌تواند به عنوان یک مساله جدید و متفاوت جلوه کند و کمتر موثر خواهد بود.

✡️ تجربه‌ نشان می‌دهد که هر چه کودکان بیشتر تنبیه و مجازات شوند، بیشتر مشاجره و دعوا می‌کنند. خواهر و برادرها باید یاد بگیرند که بدون ملاحظه شما با هم کنار بیایند. آنها باید یاد بگیرند که چگونه با یکدیگر گفت وگو کنند، حتی وقتی با هم مخالفند.

Related posts