لیست مراکز کاردرمانی در کرج: زمانيكه كودكان كار بد بي خطر ميكنند مانند

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: زمانيكه كودكان كار بد بي خطر ميكنند مانند

_ دست کردن در بینی
_ در دهان کردن اشیاء
_ دست‌کاری کردن اعضای بدن يا خودارضايى
_ ناسزا گفتن
_سر كوبيدن يا خود را پرت كردن.

⚛️ بهترین عکس‌العمل چیست؟

* ابتدا حواس کودک را پرت کنید.
*دائم به کودک تذکر ندهید.
* و در آخر از بي توجهي فعال استفاده كنيد يعني به كار فرزندتان بي اعتنا باشيد.

Related posts