لیست مراکز کاردرمانی در کرج: ذهنیت کودک شاد

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: ذهنیت کودک شاد

پیدا کردن و قوی نمودن ذهنیت کودک شاد، بخشی مهمی از روند برنامه درمان در طرحواره درمانی است.

☸️ مراجعینی که ذهنیت کودک شاد را سرکوب می‌کنند و یا اجازه نمی‌دهند که این ذهنیت نقش مهمی در زندگی‌شان پیدا کند، دچار مشکلات فراوانی در ارتباطات بین‌فردی هستند.

⚛️ بسیار مهم است که وقتی سعی می‌کنید که با ذهنیت آنها در ارتباط باشید، بدانیم یک لیست ساده از فعالیت‌های تفریحی و سرگرم کننده احتمالا برای همه مراجعین کار نمی‌کند.

☯️ علاوه بر این، برخی از مراجعین ترس دارند که صدای ذهنیت والد سرزنشگر/ تنبیه‌گر آنها در حین لذت بردن به سراغ‌شان بیاید. در اینجا، اجرای تصویرسازی ذهنی می‌تواند یک راه عالی برای دسترسی به “کودک شاد درون” باشد.

✡️ هنگامی که فراخوانی یک خاطره خوشحال کننده را انجام می‌دهید، سعی کنید یک “پل عاطفی” ایجاد کنید تا موقعیت‌هایی را که اکنون می‌توانند تجربه کنند و احساسات مشابهی را ایجاد می‌کنند، بیابید.

Related posts