لیست مراکز کاردرمانی در کرج: تخيل كودكانه

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: تخيل كودكانه

وقتی که می گویند «دیروز داشتم با مرد عنکبوتی حرف می زدم» فوری نگویید مرد عنکبوتی که وجود ندارد!
بچه ها در سنین پایین خیال پردازی هایشان را به جای واقعیت جا می زنند و این به معنای دروغ گفتن نیست.

☸️ آن ها در تشخیص مرز واقعیت و خیال هنوز پخته نشده اند و توانایی شناختی کافی را ندارند.

✡️ از این فرصت استفاده کنید و به خیال پردازی هایشان گوش کنید و با هم داستانی آموزنده بسازید مثلا بپرسید خب وقتی کسی از شش سالگی تخیل در کودک کمتر میشود و با مهربانی برایشان توضیح بدهید که خیلی خوب است که می توانند اتفاقی را که هنوز نیفتاده است، به خوبی تعریف کنند! و بعد از آن ها بپرسید که اگر واقعی بود، چطور می شد؟

Related posts