لیست مراکز کاردرمانی در کرج: اصل مهمی به نام قدرت انتخاب

لیست مراکز کاردرمانی در کرج: اصل مهمی به نام قدرت انتخاب

اگر کودک شما حمام رفتن را دوست ندارد و سر این موضوع با شما لجبازی می‌کند، کافی است او را با خودتان به فروشگاه ببرید و از خودش بخواهید از بین شامپوهای مناسب یکی را انتخاب کند و بعد از انتخاب از او تعریف و تمجید کنید که خوش‌بوترین و بهترین شامپو را انتخاب کرده است.

✡️ به این ترتیب کودک به استفاده از شامپو ترغیب می‌شود و مشکلی با حمام رفتن نخواهد داشت.

Related posts