لیست مراکز کاردرمانی در کرج:لمس اندام تناسلی در کودکان نگران کننده است ؟

لیست مراکز کاردرمانی در کرج:لمس اندام تناسلی در کودکان نگران کننده است ؟

کودک اندام جنسی خود را لمس می کند ولی این كار او به هیچ وجه جنسی نیست .

⚛️در واقع کودک به منظور کشف بدن خود همان گونه که برای کشف دست و پاهای خود تلاش کرده این بار برای ارگان های جنسی و شناخت آن ها تلاش می کند .

✡️والدین توجه داشته باشند که منع و یا تنبیه کودک از این کار،صحیح نمی باشد بلکه باید این رفتار را نادیده بگیرید .

☯️در مکان های عمومی می توانید حواس او را به انجام فعالیت های دیگر مثل بازی کردن پرت کنید. اگر باز هم به لمس بدن خود مشغول شد مانع او نشوید.

Related posts