لیست مراکز کاردرمانی در کرج:بچه را جلوی تلویزیون آرام نکنید

لیست مراکز کاردرمانی در کرج:بچه را جلوی تلویزیون آرام نکنید

☸️می توان بچه را یک ساعت جلوی تلویزیون نشاند و مطالعه کرد یا 50 دقیقه با او بازی کرد تا خسته شود و 10 دقیقه مطالعه کرد. برکت و کارکرد این 10 دقیقه در عالم هستی، از آن یک ساعت بهتر است. ما مطالعه میکنیم که رشد پیدا کنیم. بهره معنوی این ده دقیقه خیلی بیشتر است .

☯️البته قابل فهم است که زندگی آپارتمانی مشکلات خودش را دارد ولی سعی کنید با خسته کردن بچه او را آرام کنید تا با تلویزیون که بعدا بیش فعالی بیاورد و کل سیستم را بهم بزند .

⚛️اگر بتوانید موقع بازی ، بچه را خسته کنید ، بسیاری از تنش ها و مشکلات خانه حل میشود .بچه که خسته شد، سرگرم کار خودش میشود و شما می توانید به کار خود برسید .

Related posts