لیست مراکز کاردرمانی در کرج:اضطراب جدایی معمولاً کی اتفاق می افتد؟

لیست مراکز کاردرمانی در کرج:اضطراب جدایی معمولاً کی اتفاق می افتد؟

معمولاً اضطراب جدایی از 6 تا 7 ماهگی آغاز می شود اما در سن 10 تا 18 ماهگی به اوج خود می رسد. غالباً این اضطراب زمانی شروع می شود که شما یا همسرتان خانه را برای رفتن به محل کار یا انجام کاری دیگر ترک می کنید.

☯️ اضطراب جدایی می تواند شب ها وقتی والدین اتاق کودک را تر ک می کنند اتفاق بیفتد.
معمولاً در 24 ماهگی از شدت این حالات کاسته می شود.

🔯 تا حدود ۲۴ ماهگی؛ تا جایی که می توانید از کودک دور نشوید و به محض اینکه دچار اضطراب شد او را در آغوش بگیرید.

☸️ بعد از حدود دو سالگی؛ کودکتان را گاهی به کسانی بسپارید که با آنها آشنا است. سپردن کودک به کسانی مثل پدر بزرگ یا مادربزرگ، خاله یا عمه و … می تواند به او کمک کند تا با اضطراب جدایی راحت تر کنار بیاید.

✡️ اگر ناچارید برای کودکتان پرستار استخدام کنید، سعی کنید چند روزی را در کنار او و پرستار بمانید تا کم کم با پرستارش آشنا شود.

Related posts