لیست مراکز کاردرمانی البرز: شرایط آزمایش پرولاکتین

لیست مراکز کاردرمانی البرز: شرایط آزمایش پرولاکتین

زمان مناسب جهت نمونه گیری برای آزمایش:

صبح هنگام و حداقل ۲ ساعت بعد از بیدار شدن

توصیه می شود قبل از نمونه گیری از پیاده روی , ورزش و هر نوع فعالیت بدنی اجتناب شود

حداقل طی ۱۲ ساعت اخیر تماس جنسی یا نزدیکی و تحریک سینه انجام نشده باشد

اگر شرایط بالا را نداشتید ، زمان آزمایش را به روز دیگری موکول کنید.

در شب قبل از آزمایش لباس گشاد و راحت بپوشند و از پوشیدن لباس های تنگ خصوصا درناحیه سینه و پستان ها اجتناب گردد

Related posts