لیست مراکز کاردرمانی البرز: اگر كودك خجالتی داريد با اين روش كودك را اجتماعی كنيد.

لیست مراکز کاردرمانی البرز: اگر كودك خجالتی داريد با اين روش كودك را اجتماعی كنيد.

اگر كودك خجالتی داريد با اين روش كودك را اجتماعی كنيد.

یک میکروفن خیالی جلوی فرزندتان بگیرید و با او مصاحبه کنید.

نظر او را درباره رنگ لباسش، آب و هوا، غذای مورد علاقه‌اش و… بپرسید و تا می‌توانید این مصاحبه را طولانی کنید.

با این کار فرزندتان هم ابراز نظر و عقیده‌اش را تمرین می‌کند و هم صحبت کردن مقابل جمعیت را یاد می‌گیرد.

Related posts