لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ واكنش صحيح والدين هنگام دعواى فرزندان ؛

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ واكنش صحيح والدين هنگام دعواى فرزندان ؛

براي ختم دعواهای فرزندتان،
هیچ كدام از انها را قرباني نكنيد .

“تو بزرگتري كوتاه بيا”
“تو كوچيكتري خجالت بكش”
“اون بچست نميفهمه تو بزرگ شدي”

با این کار نه تنها بین شما و او فاصله میفتد، بلکه احساس تنفر نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند.

به جاي اين كار از تقويت و اقتصاد ژتوني استفاده كنيد به اين معني كه هدفهاي رفتاري تعيين كنيد و داخل يك دفترچه در مقابل كارهاي مثبت استيكر بچسبانيد و وقتي استيكرها به يك تعدادي رسيد جايزه تعيين كنيد.

كودكان خود را ترغيب كنيد كه با همكاري هم استيكرها و جايزه را به دست آورند با اين كار به جاي حس رقابت و حسادت حس عشق و همكاري را در فرزندان خود زنده مي كنيد و آنها را به جاي اينكه در مقابل هم قرار دهيد در كنار هم قرار مي دهيد .

به فرزندان بزرگتر مسؤليت دهيد مثلا غذا دادن به خواهر كوچكتر را بر عهده اش بگذاريد با اين روش به جاي بازي با كلمات اين پيام را به فرزندتون مي دهيد كه تو توانمندي و مي تواني از خواهر كوچكت حمايت كني اينگونه حسادت فرزند خود را نيز كاهش مي دهيد.

در زمان دعواى خواهر و برادر در ابتدا باید کودکی که مورد تهاجم خواهر و یا برادر خود قرار گرفته را از صحنه دور کنیم.

لازم به ذکر است در برخورد با بچه ها حفظ برابری دو طرف لازم است و جانب گیری کردن و یا تعیین مجازات های متفاوت توصیه نمی شود.

یک واکنش صحیح والدین هنگام دعوای فرزندان این است که در دعوا تلاش نکنند شروع کننده دعوا را بیابند.
و بفهمند چه کسی دعوا را شروع کرده؟
کی چی گفته و …

در دعوای خواهر و برادری که ممکن است به خاطر بی اهمیت ترین دلیل ها شروع شود.

توصیه می شود مجازات های یکسان تعیین شود.

باید هدف والدین به گونه ای باشد که میل به برد و باخت در دعوای بچه ها از بین برود و تقویت نشود.

💠چه زمانی باید مداخله کرد؟

تردیدی نیست که والدین نباید هر وقت دعوایی رخ داد مداخله کنند ، اما برای این که مدام بچه ها با هم دعوا نکنند و آسیب نبینند و بتوانند از آن درس بگیرند، نیاز دارند تا والدین مداخله کنند.

وقتی خطر خشونت جسمانی وجود دارد نمی توان چشم پوشی کرد.

یکی دیگر از موقعیت هایی که ایجاب می کند تا والدین پادرمیانی کنند وقتی است که خشونت کلامی از فحش های رایج بین خواهر برادرها فراتر برود و به تحقیر، بی ارزش کردن و حمله به هویت طرف مقابل بیانجامد.

مداخله والدین در شرایط دیگری نیز ازامی است ، یعنی وقتی که صحنه دعواها هر روز به یک شکل تکرار می شود و یکی از بچه ها همیشه مغلوب می شود و کتک می خورد.

و در آخر بدانید که آن چه کودک در ارتباط با خواهر و برادرش یاد می گیرد، در آینده و درخارج از چارچوب خانواده، به کارش خواهد
آمد.

Related posts