لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ سندرم بشقاب تمیز

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ سندرم بشقاب تمیز

یکی از علت های کم اشتهایی و اختلال خوردن در کودکان، سندرم بشقاب تمیز است .

یعنی مادر یا پدر کودک فکر می کنند که تنها زمانی معده کودک پر می شود که بشقاب خالی (بشقاب تمیز) شود و با استفاده از ترفندهای اجبار، تشویق، تهدید، ادا و اطوار و ترساندن، کودک را مجبور به اتمام غذا می کنند .

کم اشتهایی و بد غذا بودن فرزند شما از اینجا آغاز می شود.

Related posts