لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ تنبيه

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍ تنبيه

تنبيه هرگز هرگز هرگز از كودكانمون انسان بهتری نخواهد ساخت.

تنبيه تنها باعث افزايش اضطراب در كودكان است.
وظيفه والدين آموختن كار خوب به كودكان است نه بازداشتن انها از كار بد.

اگه فرزندتون بچه ای رو كتك زده و شما پس كله اش زديد يا اگر در حال سر و صدا كردن هستن و شما فرياد زديد سااااااكت، تنها يه پيام به كودك ميديد، كتك زدن يا فرياد زدن خوبه به شرطی گردنت مثل من كلفت باشه.

Related posts