لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍متقاعد کردن کودک برای اینکه دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد،

مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍متقاعد کردن کودک برای اینکه دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد،

متقاعد کردن کودک برای اینکه دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد، نتیجه عکس می دهد.

اگر به او بگویید: «نگران نباش. سگ که ترس ندارد» در واقع او را غمگین و نگران کرده اید.

به جای آن به او احساس امنیت و خاطرجمعی بدهید و بگویید: «می دانم که سگ باعث ترسیدن تو شده است. بیا با هم از کنار او رد شویم. اگر دوست نداری می توانم او را نگه دارم تا از اینجا رد شوی.»

Related posts