لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍آشنایی با دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری(قسمت اول)

لیست مراکز کاردرمانی البرز:‍آشنایی با دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری(قسمت اول)

آشنایی با دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری(قسمت اول)

تعداد زیادی از دانش آموزان در مدارس عمومی(عادی) مشغول به تحصیل می باشند که ظاهری طبیعی و عادی داشته و در ارتباط و تعامل با همسالان مشکلی نداشته ، از نظر توانایی ذهنی و هوشی طبیعی هستند .اما علی رغم مساعد بودن تمامی شرایط و محیط آموزشی و فرهنگی غنی متاسفانه همانند همسالان خود در زمینه تحصیلی پیشرفت نداشته و نسبت به سطح کلاسی ، سن تقویمی و توانایی هوشی، عملکرد ضعیفی دارندودر برخی از زمینه های یادگیری بسیار ضعیف عمل می نمایند .به این گروه از دانش آموزان ،دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری گفته می شود .مشکل آن ها حاکی از ضعف هوشی و انگیزشی نبوده آن ها تنبل و کند ذهن نیستند و درواقع افراد باهوشی تلقی می شوند که دیدن ، شنیدن و درکشان متفاوت است .این دانش آموزان به جهت عدم شناسایی در مدرسه با چالش های بسیاری مواجه می شوند
.به خاطر داشته باشیم اکثر این دانش آموزان از بسیاری ازهمسالان خودشان باهوشتر هستند ، آن ها فقط جهت آموزش به سبک ها و روش های متفاوتی نیاز دارند .انتظار می رود معلمان گرانقدر و خانواده های عزیز با کسب اطلاعات بیشتر در این حوزه در صدد کمک و هموار نمودن مسیر موفقیت این عزیزان را در مدرسه و سطوح بالاتر فراهم نمایند.
این دانش آموزان : مشکلاتی در یک یا چند فرایندپایه روانشناختی و مواد آموزشگاهی دارندکه معلول فقر محیطی،فقر فرهنگی،آسیب مغزی و مشکلات جسمی نیست .از نظرهوشی ،عادی یا بالاتر از عادی هستند اما در یک یا چند زمینه تحصیلی دچار مشکل هستند.
نخستین گام در فرایند تعلیم و تربیت مطلوب ،آشنایی با ویژگیهای دانش آموزان است.
یکی از مهمترین ارکان یادگیری، و اساس تنظیم برنامه های آموزشی توجه به ویژگیهای یادگیرنده (ذهنی، زیستی، عاطفی و روانی)

Related posts