فوت دو بیمار و شناسایی ۱۰۴ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر


یکشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۰

فوت دو بیمار و شناسایی ۱۰۴ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

فوت دو بیمار و شناسایی ۱۰۴ مورد جدید ابتلا به کرونا در جهرم و خفر

Source linkSource link

Related posts

Leave a Comment