عیادت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور از تکنسین مصدوم اورژانس ۱۱۵ فردوس


مسئول روابط عمومی اورژانس کشور ضمن عیادت از همکار مصدوم اورژانس ۱۱۵ ، جلسه ای ۲ ساعته با مدیر روابط عمومی دانشگاه داشته و از پروژه بهسازی و بهبود فضای فیزیکی بخش اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج) بازدید نمودند.Source link

Related posts

Leave a Comment