بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج:چهار خطا در فرزند پروری که باید از آن اجتناب کرد

بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج:چهار خطا در فرزند پروری که باید از آن اجتناب کرد

🔸خطای اول : والدين از پاداش دادن رفتار خوب، غفلت ميكنند.
🔸خطای دوم : والدين «ناخواسته» رفتار خوب را با تنبيه پاسخ می دهند.
🔸خطای سوم : والدين «ناخواسته» رفتار بد را پاداش می دهند.
🔸خطای چهارم : والدين از تنبيه كودک به دليل رفتار بد غفلت مي كنند زمانی كه تنبيه ملايم، ضرورت دارد.
#فرزندپروری

Related posts