بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج:روش‌های کمکی برای تقویت همکاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و عدم توجه تمرکز در انجام تکالیف مدرسه

بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج:روش‌های کمکی برای تقویت همکاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و عدم توجه تمرکز در انجام تکالیف مدرسه

🔹 افزایش توجه :

❄️ انتخاب زمان مناسب: زمانیکه کودک خسته، گرسنه و خواب آلود نباشد، وقت انجام تکالیف است.
اگر در حال تماشای تلویزیون است یا اجازه دهید که کامل تماشا کند و بعد سر تکالیف بنشیند، یا دیدن تلوزیون به بعد انجام تکالیف موکول شود.

❄️مکان مناسب :جلوی تلوزیون، در اتاقی که بقیه خانواده مشغول صحبت و… هستند، جای مناسبی برای انجام کارهای مدرسه نیست، حواس این کودکان به راحتی پرت می‌شود و تمرکز مجدد برایشان سخت است. پس جایی را براي انجام تکالیف در نظر بگیرید که محرکهای محیطی کمتر باشد.

❄️تکالیف جالب : هر چه ما با کمک به کودکمان سعی کنیم روش‌های خلاقانه و جالبی را برای انجام تکالیف پیدا کنیم، توجه او بیشتر می‌شود.

❄️تقسیم تکالیف به اجزاء کوچکتر و اختصاص زمان های کوتاه برای هر تکلیف : بر اساس میزان توانایی کودک و میزان تکالیف، آنها را به قسمت‌های کوچک تقسیم کنید، می‌توانید با ساعت و آلارم کودک را متوجه زمان شروع و پایان کنید. بهتر است برای استراحت بین دو قسمت کودک از جایش بلند نشود و همانجا استراحت کوتاه چند دقیقه ای داشته باشد، یا خوراکي مختصری بخورد.

❄️چک تکالیف انجام شده مرحله به مرحله، مثلا هر چند خط کیفیت کار را چک کنید.

❄️تحسین و توجه والدین:تشویق کلامی و غیر کلامی موقع انجام تکالیف باعث افزایش توجه کودک می‌شود.

❄️انجام تکالیف به صورت عینی: در ریاضی با کمک وسایل کمک آموزشی، مثلا با استفاده از چند تا مداد یا میوه و…. مفهوم جمع و تفریق را آموزش دهید.

Related posts