بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج:تست تشخیص میزان استرس

درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان

بهترین مرکز تخصصی توانبخشی کرج:تست تشخیص میزان استرس

“استرس” ، از جمله عواملی است كه همواره سلامت انسان را تهدید می كند. این در حالیست كه در جوامع امروزی ، بشر به دلیل رویارویی با مشكلات شخصی و اجتماعی ، به طور مداوم با استرس مواجه است.

در این تست سعی شده است كه میزان استرس هر فرد با توجه به شرایط متفاوت زندگی وی ، بررسی شود.

درمان استرس

تست مورد نظر شامل 8 مرحله می باشد و توجه داشته باشید که شما در هر مرحله می توانید یك یا چند گزینه را انتخاب نمایید.

مرحله اول: رابطه شما با مسائل مالی

 1. میزان بدهی شما ( شامل وام و … ) كمتر از 10 میلیون تومان است. (18)
 2. میزان بدهی شما ( شامل وام و … ) بیشتر از 10میلیون تومان است. (31)
 3. تغییرات و نوسانات شدیدی در وضعیت مالی شما روی داده است. (38)

مرحله دوم: مواردی را كه با شرایط فعلی شما مطابقت دارد انتخاب كنید.

 1. روی دادن تغییر و تحول در روال طبیعی زندگیتان (25 )
 2. جا به جایی محل زندگی (20)
 3. تغییرات در نوع تفریحات و سرگرمی ها ( 19)
 4. تغییر در اعمال مذهبی شما (19)
 5. عوض شدن عادات خواب و استراحت (16)
 6. تغییر عادات غذایی (15)

مرحله سوم: این مرحله به زندگی خصوصی شما می پردازد.

 1. مرگ همسر (100)
 2. مرگ یكی از اعضای خانواده (63)
 3. جدایی ( طلاق ) (73)
 4. دوری یا قهر بودن با همسر (65)
 5. ازدواج كردن (50)
 6. آشتی كردن ( ارتباط مجدد ) با همسر (45)
 7. بازنشسته شدن (45)
 8. باردار شدن (40)
 9. اضافه شدن عضو جدید به خانواده (39)
 10. مرگ یكی از دوستان نزدیك (37)
 11. یكی از فرزندانتان ، خانه را ترك كرده است (29)
 12. مشكلات و درگیری های قانونی داشتن (29)
 13. كسب یك موفقیت شخصی چشمگیر و بزرگ (28)
 14. تعدد مشاجرات زناشویی (35)
 15. همسر شما شروع به كار نموده یا كار خود را ترك كرده است (26)
 16. اصلاح كردن یكی از عادات بد شخصی (24)
 17. هرگونه تغییر در تعداد اعضای خانواده (15)

مرحله چهارم: رابطه شما با قانون

 1. مدت زمانی را در حبس سپری كرده اید (63)
 2. مرتكب تخلفات قانونی كوچكی شده اید (11)

مرحله پنجم: رابطه شما و شغلتان

 1. اخراج شدن  (47)
 2. مدت كوتاهی از كار بر كنار شدن (39)
 3. تغییرات در سطوح مختلف شغلی (36)
 4. تغییرات در میزان مسئولیت شما (29)
 5. عوض شدن ساعات و شرایط كاری (20)
 6. با رئیس خود دچار مشكل شدن (23)

مرحله ششم: تعطیلات

 1. تعطیلات اختیاری. مثلا” چند روز مرخصی گرفتن (13)
 2. تعطیلات اجباری مانند تعطیلات سال نو (12)

مرحله هفتم: تحصیلات

 1. شروع یا پایان تحصیلات (26)
 2. عوض شدن محل تحصیل (20)

مرحله هشتم: سلامتی شما

 1. تغییر و تحول در سلامتی خودتان (44)
 2. تغییر و تحول در سلامتی هر یك از اعضای خانواده (39)
 3. اختلالات جنسی (63)

نتیجه :

اگر مجموع امتیازات شما عددی بین 150 تا 300 باشد ، احتمال ابتلای شما به یك بیماری به 50 % می رسد و اگر  بیشتر از 300 بود ، این احتمال به 90% افزایش می یابد.

Related posts