بهترین مرکز تخصصی توانبخشی در کرج: وقتی کودکان دیر میخوابند چه چیزهایی را از دست میدهند؟

بهترین مرکز تخصصی توانبخشی در کرج: وقتی کودکان دیر میخوابند چه چیزهایی را از دست میدهند؟

🔹کاهش میزان رشد قدی در کودکانی که شبها دیرترمیخوابند بیشتر دیده میشوند .

🔹کودکانی که شبها دیر میخوابند رشد تحصیلی کمتری نسبت به سایر کودکان دارند .

🔹دیر خوابیدن کودکان و نوجوانان باعث ایجاد چاقی در آنها میشوند برطبق تحقیقات دانشمندان روی 2200 کودک و نوجوان 9 تا 16 ساله نشان دهنده آنست که میزان احتمال چاقی در آن دسته از کودکانی که دیر می‌خوابند، نسبت به سایر کودکان 5/1 برابر بیشتر است.

🔹کودکانی که برنامه خوابی منظمی دارند معمولا قانون پذیرتر و دارای نظم فکری بهتری نسبت به سایر کودکان که دیر به رختخواب میروند هستند.

🔹در کودکانی که دیر به رختخواب میروند احتمال بروز افسردگی بیشتر از کودکانی است که خواب منظم و دقیقی دارند.

🔹یکی از دلایل مسایل بدغذایی کودکان ممکن ست به مشکلات و اختلالات خواب آنها مربوط باشد . پس با اصلاح الگوی خواب کودکان میتوان به مشکلات تغذیه ای نیز بهبود بخشید .

🔹دیر خوابیدن باعث کاهش میزان یادگیری کودکان میگردد.
#خواب #فرزند_پروری

Related posts