بهترین مرکز تخصصی توانبخشی در کرج:چگونه فرزند باهوش تری تربیت کنیم:

بهترین مرکز تخصصی توانبخشی در کرج:چگونه فرزند باهوش تری تربیت کنیم:

هترین زمان آموختن انواع دانستنیها و تحریک توانایی های اساسی کودک، دوران شش ساله اول زندگی تا قبل از رفتن به دبستان است. آموزش قبل از دبستان عبارت از این است که اطلاعاتی در اختیار فرزندتان بگذارید که مغز در حال رشد کودک، به آن نیاز دارد تا او در اولین سالهای شکل گیری مغز و فکرش بتواند به رشد ممکنه خود برسد. در این صورت است که طفل شما با استعداد تر و با نشاط تر می گردد.

Related posts