اختلال گفتاری/اختلال در راه رفتن و قدم زدن|به روزترین توانبخشی منطقه 6 شهرداری کرج

اختلال گفتاری/اختلال در راه رفتن و قدم زدن|به روزترین توانبخشی منطقه 6 شهرداری کرج

 

درصد زیادی از کودکان دچار فلج مغزی اشکالات گفتاری دارند چنانچه صدمه وارده به سیستم عصبی مرکزی – شبکه عصبی  – پس از ۵ سالگی رخ دهد ممکن است به تلفظ نامناسب یا لکنت منجر شود

اختلال در راه رفتن و قدم زدن :

سرعت و فاصله قدم ها و حرکات دورانی بستگی به شدت اختلال حرکتی دارد هر چه فلج مغزی خفیف تر باشد اشکالی که در این مورد بوجود می اید کمتر خواهد بود

Related posts