روان‌درمانی|آسیب شناسی زبان 09121623463

روان‌درمانی|آسیب شناسی زبان 09121623463

 

روان درمانی یا درمان روانشناختی درمان اختلالات روانی، احساسی، شخصیتی و رفتاری با استفاده از روش‌هایی مانند گفتگو کردن با شخص بیمار، گوش دادن به حرف‌های بیمار و راهنمایی کردن او است. روان درمانی روشی است که توسط درمانگری آموزش دیده به شکل حرفه‌ای، با توجه به خاستگاه «اختلال تحت درمان»، انجام گیرد. روان درمانگری بر دوپایه «رابطه» و «ارتباطات» به شکل کلامی و غیرکلامی استوار است. رابطه‌ای حرفه‌ای بین بیمار و درمانگر است که مبتنی بر اصالت، جدیت، صمیمیت و آزادی است.

روان درمانی کاربرد آگاهانهٔ روشهای بالینی و «مواضع میان فردی»[۱] است که از اصول روانشناسی رایج حاصل شده و هدف آن کمک به درمانگیران است که رفتارها، شناختها، هیجانها، و دیگر ویژگی‌های فردی خود را، در جهت درمان مطلوب تغییر دهند. روان درمانی دارای سبک‌های گوناگونی است به صورت نمونه برای درمان ترس مرضی[۲]) روان درمانی به «سبک رفتاری» از چهار شیوهٔحساسیت زدایی منظم غرقه سازی، سرمشق‌گیری و تنش کاربردی کمک می‌گیرد. در درمان اختلالهای شخصیت، روان درمانی تحلیلی یا روانکاوانه کاربرد دارد.

نکات بسیار مهم

اول) هرگز از طریق چت با هیچ فردی وارد ارتباط درمانی نشوید، هرگز چنین روشی در دنیای روان‌درمانی روش حرفه‌ای محسوب نمی‌شود.

دوم) در هیچ روش روان‌درمانی لمس بدن (جز دست دادن در موقع سلام و احوالپرسی که آن هم می‌بایست در بستر فرهنگی متناسب با خود رخ می‌دهد) به هر شکل و فرمی قابل قبول نیست حتی بین دو جنس موافق.

سوم) هیچ روانشناسی بیرون از جلسه درمان حق ندارد که با مراجع در ارتباط قرار بگیرد، جز در صورت لزوم پیگیری وضعیت مراجع در شرایط بغرنج یا با هدف درمان از سوی متخصص رفتار درمانگر.

چهارم) هرگز یک روانشناس حرفه ای، بیرون از مطب حق «قرار گذاشتن» و ملاقات با مراجع‌کننده‌اش را ندارد.

پنج) طبق منشور اخلاقی انجمن روان‌شناسی ایالات متحده (APA) ازدواج مراجع و روانکاو دو سال بعد از پایان مداخله بلامانع است.

شش) حفظ اطلاعات به صورت محرمانه مهم‌ترین فاکتور محسوب می‌شود، مگر وقتی از سیستم قضایی برای شهادت در دادگاه احضار شود یا احساس کند خطر خودکشی یا دگرکشی وجود دارد می‌تواند بخشی از اطلاعات رو فاش کند.

هفت) لطفاً تا وقتی از صلاحیت شخصیتی و حرفه‌ای متخصصی مطمئن نشده‌اید اسرار زندگی خود را بر ملا نکنید.

هشت) درمانگر حق فیلمبرداری از جلسه را ندارد مگر اینکه از شما به صورت مکتوب اجازه رسمی گرفته باشد و دلایل فیلمبرداری رو برای شما ذکر کند.

نه) روانشناس حق تجویز دارو برای مراجعینش رو ندارد و قطعاً بایستی در صورت نیاز توسط روانپزشک، دارویی تجویز شود.

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

  فرزاد محمودیانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مرضیه اکبری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مرضیه اکبری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محمدکریمی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  اصغر حق جو   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  علی دریجانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فاطمه کاربخش   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  علی خلیلی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  الهام شفیعی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  عالیه مرادی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  زینب اماندادی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مطهره زمانی راد   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  نسیبه سلطانی نژاد   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  الهام صامت   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  عظیمه لولویی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  نادر فداکار   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سحر سادات موسوی قمی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  نویده شاکری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محمد رضانژاد   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محدثه ایرانپور   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  زهره مولایی فوزی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مریم صالحی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  پونه زینلی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  بتول زین الدینی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  زکیه نخعی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سعیده بیت اللهی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  حسین پیری زاده   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  راضیه صادقی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سعیده بلوچ شهریاری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

Related posts