بررسی شیوه های ارتباطی کودکان و نقش های تعاملی درمانگران در برقراری ارتباط موثر|گفتار توان گستر چهارراه طالقانی

بررسی شیوه های ارتباطی کودکان و نقش های تعاملی درمانگران در برقراری ارتباط موثر|گفتار توان گستر چهارراه طالقانی

 

مقدمه: آموزش کودکان دارای اختلالات گفتار و زبان در سالهای اولیه رشد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد  درمانگران ،

والدین و مربیان مسئول ایجاد محیط تعاملی مناسب و برقراری ارتباط هدفمند با کودک می باشند تا بدین وسیله بتوانند دستیابی به

اهداف یادگیری گفتار و زبان را تسریع نمایند شیوه های تعاملی درمانگران و کودکان می تواند بسیار متنوع و در عین حال بسیار

پیچیده باشد چگونگی تعامل کودکان دارای اختلالات گفتار وزبان به عواملی از جمله نوع و شیوه مکالمه ای هر کودک ، توانایی

کودک در بازی و ارتباط با همسالان و چگونگی نقش تعاملی درمانگران و والدین بستگی دارد بنابراین آگاهی از شیوه های تعاملی

کودکان و نقش های ارتباطی درمانگران می تواند در دستیابی به یک تعامل ارتباطی موثر و آموزنده در راستای رسیدن به اهداف

توانبخشی حائز اهمیت باشد

روش :این مقاله به صورت مروری می باشد مقالات مرتبط با این حوزه از پایگاه های pubmed و science direct و کتاب

های مرتبط با حوزه اختلالات گفتار و زبان و روانشناسی رفتاری کودک انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند

یافته ها: نتایج مطالعات حاکی از آن است که کودکان به لحاظ شیوه های مکالمه ای معمولا از چهار گروه: کودکان اجتماعی ،

کودکان منزوی ، کودکان خود محور و کودکان منفعل قرار می گیرند بررسی ها نشان می دهد که درمانگران در تعامل با کودکان نقش

های مختلفی از جمله: نقش هدایت کنندگی ، سرگرم کنندگی ، حمایت گر ، تشویق کننده ، منفعل و یا پاسخ دهنده را اجرا می

نمایند تشخیص شیوه مکالمه ای کودک و انتخاب نقش تعاملی صحیح از سوی درمانگران و والدین از اهمیت ویژه ای در برقراری

ارتباط موثر و پیشرفت اهداف درمانی برخوردار است

نتیجه گیری : با توجه به اینکه کودکان دارای تاخیر در رشد مهارتهای گفتار و زبان، دچار مشکلات رفتاری و ارتباطی نیز می باشند،

بنابراین لزوم پرداختن به شیوه های ارتباطی و تعاملی موثر برای اجرای هر چه بهتر تمرینات توانبخشی گفتاری و زبانی از اهمیت بالایی

برخوردار می باشد

واژه های کلیدی : اختلالات گفتار و زبان، مشکلات رفتاری، توانبخشی، مهارت های ارتباطی

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts