دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

 

دعوت به همکاری

دعوت به مشارکت

دعوت به کار برای کاردرمانگر

دعوت به کار برای کاردرمانگر تازه فارغ التحصیل

کاردرمانگر متبحر در امر درمان سكته مغزي

کاردرمانگر متبحر در امر درمان ضربه مغزی

کاردرمانگر متبحر در امر درمان موليتپل اسكلروزيس

کاردرمانگر متبحر در امر درمان بيماران ضايعات نخاعي

کاردرمانگر متبحر در امر درمان فلج مغزي كودكان

کاردرمانگر متبحر در امر درمان پاركينسون

کاردرمانگر متبحر در امر درمان بيماريهاي ارتوپديك

کاردرمانگر متبحر در امر درمان پارگي تاندون عضلات

کاردرمانگر متبحر در امر درمان پارگي تاندون عضلات و رباطهاي مفصلي

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اسكيزوفرني

کاردرمانگر متبحر در امر درمان افراد نوروتيك

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اختلالات ذهني نظير كودكان بيش فعال و كم توجه

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اوتيسم

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اختلالات يادگيري كودكان

کاردرمانگر متبحر در امر درمان عقب ماندگي ذهني

کاردرمانگر متبحر در امر درمان و توانمند سازي عصبي نوزادان نارس

بيماري هاي مرتبط با حوزه ی سالمندي نظير آلزايمر و دمانس

 

ارزیابی و مشاوره رایگان اختلالات گفتاری – توانبخشی

 

روزهای شنبه و دوشنبه ایام غیر تعطیل بین ساعت 19 الی 20

مرکزتوانبخشی گفتار توان گستر به آدرس:

کرج، رجایی شهر، بلوار انقلاب، بین 13 و 14 نبش میدان اتحاد، ساختمان آراد، طبقه دوم

شماره تماس

09121623463

02634405830

02634447071

02634447075

02634471795

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی دوازدهم شرقی

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی چهاردهم غربی

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی دوازدهم غربی

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی نفت

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی گذر دوم

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی گذر اول

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی گذر ۳

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی ۱

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی ۲

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی فرعی۳

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی هشتم

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی هفتم

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی ششم

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی هشتم غربی

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی هفتم غربی

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی ۲۰ متری وحدت

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی سوم غربی

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی یازدهم غربی

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی نفت

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان یخ فرعی وحدت ۲۰

دعوت به همکاری روانشناس کودک در کرج|وحدت خیابان بوستان شرقی