پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه سازه شخصی

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل ,

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه سازه شخصی نظریه سازه های شخصی کلی به نظریه های دیگر شخصیت شباهتی ندارد. این نظریه به اسامی متفاوت نظریه شناختی ،نظریه رفتاری ،نظریه وجودی، نظریه پدیدار شناختی هم معروف است.با این حال،هیکدام از انها نیست . شاید (متاتئوری)یا نظریه ای در باره نظریه ها،مناسب ترین نام برای ان باشد. به عقیده کلی همه افراد (از جمله انهایی که نظریه های شخصیت را میسازند) با معنی دادن به رویدادها یا تعبیر کردن انها این رویدادها را پیش بینی میکنند. این معنی ها یا تعبیرها…

Read More

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه ی یادگیری شناختی-اجتماعی

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه ی یادگیری شناختی-اجتماعی نظریه یادگیری شناختی-اجتماعی جولین راتر و والتر میشل بر این فرض استوارند که عوامل شناختی به شکل گیری نحوه ای که افراد به نیرو های محیطی واکنش نشان می دهند،کمک می کنند.هر دو نظریه پرداز با نظر اسکینر در این باره که تقویت فوری رفتار را شکل می دهد،مخالف هستند و در عوض می گویند انتظارات فرد در مورد رویدادهای اینده،عوامل تعیین کننده ی اصلی عملکرد هستند.راتر معتقد است که رفتار انسان از طریق شناختن تعامل افراد با محیط های معنی…

Read More

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه اجتماعی-شناختی

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل ,

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه اجتماعی-شناختی نظریه ی اجتماعی-شناختی بر مبنای چند فرض بنیادین استوار است.اول اینکه ویژگی برجسته انسان ها انعطاف پذیری است،یعنی،انسان ها برای یادگرفتن انواع رفتار ها در موقعیت های گوناگون،انعطاف پذیری دارند. بندورا با اسکینر(فصل16)موافق است که افراد می توانند از طریق تجربه مستقیم یاد بگیرند،اما او بر یادگیری جانشینی تاکیید بیشتری میکند،یعنی، یادگیری به وسیله مشاهده دیگران.بندورا همچنین بر این عقیده تاکیید دارد که تقویت میتواندجانشینی باشد،افراد میتوانند با مشاهده ی فرد دیگر که پاداش میگیرد،تقویت شوند.این تقویت غیر مستقیم مقدار قابل ملاحظه ای…

Read More

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر تحلیل رفتاری

بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر تحلیل رفتاری در طول سال های اولیه قرن بیستم،در حالی که فروید،یونگ،و ادلر بر کاربست بالینی متکی بودند و قبل از اینکه ایزنک و مک کردی برای ساختن نظریه های شخصیت انسان از روان سنجی استفاده کنند،رویکردی به نام رفتارگرایی از تحقیقات ازمایشگاهی روی حیوانات و انسان ها پدیدار شد . دوتن از پیشگامان اولیه ی رفتار گرایی،ادوارد ثرندایک و جان واتسون بودند،اما فردی که اغلب با موضع رفتارگرا تداعی می شوند،بی.اف.اسکینر است که تحلیل رفتاری او انحراف روشنی از نظریه های روان پویشی بسیار…

Read More

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه ی تکامل

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه ی تکامل چارلز داروین (1859)نظریه ی تکامل نوین را پایه ریزی کرد،هرچند این نظریه از زمان یونانیان باستان مطرح بود.خدمت عمده ی داروین نظریه ی تکامل نبود،بلکه توضیحی بود در مورد اینکه چگونه تکامل عمل می کند، یعنی،ازطریق انتخاب (طبیعی و جنسی)و تصادف.تصادف عمدتا ازطریق جهش ژنتیکی روی میدهد،و ما در مورد این تصادف مطلب چندانی برای گفتن نخواهیم داشت.در عوض،بر انتخاب سه نوع مختلف تمرکز خواهیم کرد. برای اینکه انتخاب طبیعی و جنسی را درک کنیم ،اجازه دهید ابتدا مفهوم مشابهی را بررسی…

Read More

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه صفت زیستی

بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه صفت زیستی هر نظریه شخصیتی که تا اینجا مورد بحث قرار دادیم مبنای زیستی شخصیت انسان دلیل آورده است . فقط مک کری و کاستا روی تاثیرات ژنتیکی و زیستی بر شخصیت تاکید ملایم کردند . آیزنگ این حالت را تغییر داد آیزنگ نظریه عاملی خیلی شبیه به نظریه مک کری و کاستا به وجود آورد ولی او اصولاطبقه بندی خود را بر مبنای تحلیل عاملی  و زیست شناسی استوار کرد،و به جای پنج بعد شخصیت،سه بعد بدست اورد،برون گرایی/درون گرایی،روان رنجورخویی/استواری،و روان پریش…

Read More

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر روان شناسی فردی آلپورت

بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر روان شناسی فردی آلپورت گوردون آلپورت بیش از هر نظریه پرداز شخصیت دیگری بر منحصر بودن فرد تاکید کرد او معتقد بود که تلاش برای توصیف افراد برحسب صفات کلی ، فردیت بی نظیر را از آنها میگیرد. آلپورت به همین دلیل ،با نظریه های صفت و عاملی که رفتارهای فرد را با صفات مشترک تنزل می دهند ،مخالف بود. او برای مثال تاکید کرد که لجاجت یک نفر با لجاجت هر فرد دیگری تفاوت دارد و شیوه ای که لجاجت یک نفر با برون…

Read More

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر روان شناسی وجودی

, بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر روان شناسی وجودی مدت کوتاهی بعد از جنک جهانی دوم ،روان شناسی جدیدی به نام روانشناسی وجودی از اروپا به ایالات متحده گسترش یافت. روان شناسی وجودی در فلسفه سورن کی یرکگارد.فردریش نیچه.مارتین هایدگر.ژان –پل سارترو فیلسوفان ارو پایی دیگر ،ریشه دارد .اولین روان شناسان و روان پزشکان وجودی نیز اروپایی بودند و لودویک بینزوانگر ،مدارد باس .ویکتور فرانکلو چند تن دیگر را شامل می شدند. برای مدت تقریبا 50 سال ،مهمترین سخنگوی روان شناسی وجودی ایالات متحده رولو می بود .می در طول تقریبا…

Read More

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه فردمدار

بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه فردمدار گرچه کارل راجرز به عنوان بنیان گذاردرمان درمانجومدار شهرت دارد اما نظریه شخصیت انسان گرایی را بوجود آورد که تجربیات وی به عنوان روان درمانگر ناشی شد. برخلاف فروید که عمدتا نظریه پرداز و در درجه دوم درمانگر بود،راجرز درمانگر ماهر ،اما نظریه پردازی بی میل بود .او بیشتر مایل به افراد کمک کند،و تمایل چندانی نداشت که بفهمد چرا آنها به شیوه ی خاص خودشان رفتار می کنند .او بیشتر دوست داشت بپرسد “چگونه می توانم به این افراد کمک کنم تا…

Read More

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه کل نگر-پویشی

, بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه کل نگر-پویشی نظریه شخصیت آبراهام مازلو به اسامی مختلف نظریه ی انسان گرا، نظریه فرا شخصی،نیروی سوم در روانشناسی،نیروی چهارم در شخصیت ،نظریه ی نیازها ،و نظریه خود شکوفایی نامیده شده است. با این حال ،مزلو (1970) به عنوان نظریه کا نگر – پویشی به آن اشاره کرد،زیرا فرض می کند که فرد کامل همواره توسط یک نیاز یا نیاز دیگر بر انگیخته می شود و افراد استعداد آن را دارند که سمت سلامت روانی،یعنی خود شکوفایی پیش بروند. افراد برای رسیدن به خود…

Read More

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر روان کاوی انسان گرا

بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر روان کاوی انسان گرا فرض بنیادی اریک فروم این است که انسان های امروزی از پیوند پیش از تاریخ با طبیعت و با یکدیگر دل کنده اند،با این حال ار توانایی استدلال ،آینده نگری و تخیل برخوردارند . این آمیزه فقدان غرایز حیوانی و وجود تفکر منطقی ،از انسان ها عجایب گیتی ساخته است.خود آگاهی ،به احساس تنهایی ،انزوا و در به دری کمک می کند . افراد برای گریختن از این احساس ، می کوشند دوباره به طبیعت و انسان های هم قطار خود…

Read More

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه روانکاوی اجتماعی

بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه روانکاوی اجتماعی نظریه روان کاوی اجتماعی کارن هورنای بر این فرض استوار است که شرایط اجتماعی و فرهنگی ،به ویژه تجربیات کودکی ،عمدتا مسئول شکل گیری شخصیت است .افرادی که نیاز به عشق و محبت آنها در کودکی برآورده نشده است ،خصومت بنیادی را نسبت به والدین خود پرورش می دهند و در نتیجه از اضطراب بنیادی رنج میبرند .هورنای معتقد بود که افراد با پذیرفتن یکی از سه شیوه ی اساسی برقراری ارتباط با دیگران ،با اضطراب بنیادی مبارزه می کنند :1 حرکت…

Read More

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر روان شناسی فردنگر

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر روان شناسی فردنگر آلفرد آدلر نه تروریست بود و نه کسی که جاه طلبی اورا به جنون کشانده باشد.در واقع ،روان شناسی فردنگر او دیدگاه خوش بینانه ایی از افراد ارایه می دهد و در عین حال قویا بر مفهوم علاقه ی اجتماعی متکی است،یعنی، احساس یگانگی با گل بشریت. علاوه برنگرش خوش بینانه آدلر نسبت به افراد ، چند تفاوت دیگر ،رابطه بین فروید و آدلر را کاملا شکننده کرد. اول اینکه،فروید کل انگیزش را میل جنسی و پرخاشگری تنزل داد،در حالی که آدلر…

Read More

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه روان کاوی

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه روان کاوی البته فروید شانس آورد که نامش به طور پاک نشدنی باکوکائین پیوند نخورد.به جای آن نام او با روان کاوی پیوند خورد که از تمام نظریه های شخصیت مشهورتر است. چه چیزی نظریه فروید را خیلی جالب میکند؟اول اینکه دو پایه روان کاوی ،میل جنسی و پرخاشگری،دو موضوعی هستند که همچنان محبوبیت دارند.دوم اینکه،این نظریه توسط گروهی از پیروان پرشورکه شماری از آنها فروید را تقریبا در حد یک قهرمان افسانه ای بزرگ کردند،به خارج از خاستگاه آن در وین اشاعه یافت.سوم…

Read More

سیاوش عطایی، متخصص گفتاردرمانی در گفتگوی اختصاصی با روزنامه جام جم تاکید کرد:

سیاوش عطایی، متخصص گفتاردرمانی در گفتگوی اختصاصی با روزنامه جام جم تاکید کرد:   چه زمانی باید به گفتاردرمانی مراجعه داشت؟ همانطور که در مصاحبه های قبلی خوانندگان گرامی با اختلالات گفتاری و اهمیت درمان به موقع این اختلالات در پیشگیری از بروز کم توانی ذهنی، ناتوانی های یادگیری، لکنت، اختلالات گفتاری ناشی از کم شنوایی و ناشنوایی و بد شنوایی و سایر اختلالات گفتاری آشنا شدند در این مصاحبه قصد دارم درباره سن مناسب مراجعه به گفتاردرمانی در جهت جلوگیری از بروز معلولیت های گفتاری با سیاوش عطایی، متخصص…

Read More

انتخابات انجمن علمی گفتاردرمانی:سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار و زبان در گفتگوی اختصاصی با جام جم البرز اعلام کرد

گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در

انتخابات انجمن علمی گفتاردرمانی:سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار و زبان در گفتگوی اختصاصی با جام جم البرز اعلام کرد همانطور که در مصاحبه های قبلی خوانندگان گرامی با اختلالات گفتاری و اهمیت درمان به موقع این اختلالات در پیشگیری از بروز کم توانی ذهنی ، ناتوانیهای یادگیری ، لکنت ، اختلالات گفتاری ناشی از کم شنوایی و ناشنوایی و سایر اختلالات گفتاری آشنا شدند ، در این مصاحبه در ابتدا قصد دارم راجع به اهمیت رشته گفتاردرمانی ، انتخابات آتی انجمن علمی گفتاردرمانی و نقش آن درآینده شغلی همکاران توضیحاتی…

Read More

سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار و زبان در گفتگوی اختصاصی با جام جم البرز اعلام کرد:

گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در

سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار و زبان در گفتگوی اختصاصی با جام جم البرز اعلام کرد: همانطور که در مصاحبه های قبلی خوانندگان گرامی با اختلالات گفتاری و اهمیت درمان به موقع این اختلالات در پیشگیری از بروز کم توانی ذهنی ، ناتوانیهای یادگیری ، لکنت ، اختلالات گفتاری ناشی از کم شنوایی و ناشنوایی و سایر اختلالات گفتاری آشنا شدند ، در این مصاحبه در ابتدا قصد دارم راجع به اهمیت رشته گفتاردرمانی ، انتخابات آتی انجمن علمی گفتاردرمانی و نقش آن درآینده شغلی همکاران توضیحاتی رو ارائه بدهم…

Read More

مرکز کاردرمانی تخصصی سندروم داون در گوهردشت سیاوش عطایی09121623463: کمبود منیزیم، احتمال ابتلا به کدام بیماری‌ها را افزایش می‌دهد؟

بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج ,

مرکز کاردرمانی تخصصی سندروم داون در گوهردشت سیاوش عطایی09121623463: کمبود منیزیم، احتمال ابتلا به کدام بیماری‌ها را افزایش می‌دهد؟ کمبود منیزیم، خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های قلبی، سکته مغزی، دیابت نوع دو و پوکی استخوان را تشدید می‌کند. با دریافت میزان کافی منیزیم در روز می‌توانید خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌های مزمن را از خود دور کنید. کمبود ماده معدنی منیزیم با علائمی نظیر ضعف عضلانی، اسپاسم عضلانی، گرفتگی عضلات، سوزن سوزن شدن، بی‌حسی، خستگی، تهوع، افسردگی، اضطراب، تحریک پذیری، آکنه پوست و اگزما خود را نشان…

Read More

مرکز کاردرمانی تخصصی سندروم داون در کرج سیاوش عطایی:چرا ادرار چرب می‌شود؟

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

مرکز کاردرمانی تخصصی سندروم داون در کرج سیاوش عطایی:چرا ادرار چرب می‌شود؟ ادرار چرب می تواند به دلیل وجود کتون ها در ادرار طی کتوز شکل بگیرد دفع ادرار بخشی عادی از زندگی انسان است، و بیشتر مردم بین شش تا هشت بار در روز این کار را انجام می دهند. در شرایطی که مردم کمتر به شرایط ادرار خود توجه دارند، اما تغییر در ظاهر، بو، قوام یا رنگ آن می تواند به عنوان یک زنگ هشدار قلمداد شود. ادرار اطلاعات بسیاری درباره شرایط بدن در اختیار شما قرار…

Read More

مرکز کاردرمانی تخصصی سندروم داون در کرج سیاوش عطایی: ویتامین هایی که باید مصرف کنید تا به کم خونی مبتلا نشوید

بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج

مرکز کاردرمانی تخصصی سندروم داون در کرج سیاوش عطایی: ویتامین هایی که باید مصرف کنید تا به کم خونی مبتلا نشوید کم خونی می تواند از یک رژیم غذایی فاقد ویتامین ب ۱۲ ناشی شود علل دیگر کم خونی عبارتند از کم خونی فقر آهن و کم خونی ناشی از بیماری های خونی. به همین دلیل مهم است که توسط پزشک تان تشخیص نوع کم خونی صورت گیرد. کم خونی ناشی از فقر ویتامین معمولا با تجویز ویتامین و تغییر در رژیم غذایی اصلاح پذیر است. کم خونی فقر ویتامین…

Read More